KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

S

ektörümüzde sadece bugün için değil sürekli varolmak için, müşteri taleplerini zamanında, eksiksiz ve taahhüt ettiğimiz kalite de karşılamak ve bu suretle müşteri memnuniyetini arttırmak ve sürekli kılmak,

 

 

A

lınan siparişlerin müşteriye iletilmesine kadar geçen tüm süreçler içersinde çevre zararına oluşabilecek her türlü uygunsuzluğu ortadan kaldırmak ve bu suretle çevreye duyarlı bir üretim yapmak.

 

 

H

er aşamada hijyeni ön planda tutarak, çevreye duyarlı üretim politikaları ile atık değerlendirme ve geri dönüşüm konularında da etkin olmak, sadece müşterilerimizin değil   çevremizin de beğeni ve takdirini kazanmak.

 

 

M

amullerimizde gıda güvenliğini en üst düzeyde tutmak, sürekliliğini sağlamak ve bu politikanın tüm çalışanlarımızın tarafınca benimsenerek hiçbir taviz verilmeksizin sürdürülmesini temin etmek, 

 

 

F

irma çalışanlarının fikirlerini ve tecrübelerini kalite yönetim sistemine dâhil ederek kullanmak ve sürekli kılmak,  bu şekilde kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi gereken noktalarını bulmak, bunlar için kaynak yönetimi ile gerekli kaynakları sağlamak ve uygulamak,

 

 

F

irma çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en verimli şekilde karşılayarak, çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini yükselterek, çalışan motivasyonunu arttırmak ve bu suretle firma içi çalışan memnuniyetini sürekli kılmak ve hizmet kalitesini arttırmak,

 

 

 

 

GENEL MÜDÜR                

                                                                                                        YAYIN TARIHI:13.07.2009

                                                                                                         REV. TARİHİ:

 

PL.01